Օսմաներենի դասագիրք

Օսմաներենի դասագիրք (Ottoman Turkish Language Textbook)

Օսմաներենի դասագիրք / Սարգսյան Ա., Ա. Սարգսյան, Ալ. Սաֆարյան, Լ. Սահակյան; խմբ.՝ Ռ. Սաֆրաստյան – Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 324 էջ, PDF:

allTurkey.net