Սաֆրաստյան, Ռուբեն

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պ. գ. դ., պրոֆ. Ռուբեն Սաֆրաստյանի գրքերը, հոդվածները, աշխատությունները:

գրքեր

– Մուսթաֆա Քեմալ. պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ (1919-1921 թթ.), Երևան, Տիր, 2019, 139 էջ (հայերեն, PDF)`ԱՅՍՏԵՂ

– Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-1920 թթ.), Երևան, Լուսակն, 2009, 248 էջ (հայերեն, PDF)` ԱՅՍՏԵՂ

– ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՎՐԱՍԻԱ. ԹՈՒՐՔԻԱ, ԻՐԱՆ. ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ. ՀԱՏՈՐ I  (հայերեն, PDF)՝ Ժամանակակից Եվրասիա

– ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՎՐԱՍԻԱ. ԹՈՒՐՔԻԱ, ԻՐԱՆ.ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ. ՀԱՏՈՐ II (հայերեն, PDF)՝ այստեղ

հոդվածներ

–  Ցեղասպանության ակունքները միջնադարյան Թուրքիայում

(PDF, հայերեն, Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (1998) Ցեղասպանության ակունքները միջնադարյան Թուրքիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1-2 . pp. 105-112. ISSN 0135-0536)

Ցեղասպանության ակունքները միջնադարյան Թուրքիայում

– Օսմանյան կայսրության 1915 թ. «Տեղահանության օրենքը»

(PDF, հայերեն, Սաֆրաստյան, Ռուբեն (2007) Օսմանյան կայսրության 1915 թ. «Տեղահանության օրենքը». Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 72-81. ISSN 0135-0536)

Օսմանյան կայսրության 1915 թ. «Տեղահանության օրենքը»