Թուրքերենի առցանց բառարաններ և թարգմանիչներ

ՀԱՅԵՐԵՆԻՑ ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ 

– OnlinePararan.com (արևմտահայերեն)

Dicts.info

Google Translate

 

ԹՈՒՐՔԵՐԵՆԻՑ ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ

– NeDirNeDemek

 

ԹՈՒՐՔԵՐԵՆԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆ

Dicts.info

OnlinePararan.com

Google Translate

Wiktionary