Էլիզաբետ Կոստայի աշխատանքները՝ գրքեր Social Media in Southeast Turkey (PDF, English) allTurkey.am

Էլիզաբետ Կոստայի աշխատանքները՝ գրքեր Social Media in Southeast Turkey (PDF, English) allTurkey.am

Թուրքագետ Արեստակես Սիմավորյանի աշխատությունները գրքեր – ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ (Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա) (Արեստակես Սիմավորյան, Ջոնի Մելիքյան, Անուշավան Բարսեղյան, հայերեն, PDF) – ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԵ Read More

Թուրքագետ Արեստակես Սիմավորյանի աշխատությունները գրքեր – ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ (Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա) (Արեստակես Սիմավորյան, Ջոնի Մելիքյան, Անուշավան Բարսեղյան, հայերեն, PDF) – ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԵ Read More

Թուրքիայից պատմաբան Այհան Աքթարի աշխատանքները գրքեր – YÜZBAŞI TOROSYAN’IN ADI YOK! («Կապիտան Թորոսյանն անուն չունի», թուրքերեն, PDF) allTurkey.am

Թուրքիայից պատմաբան Այհան Աքթարի աշխատանքները գրքեր – YÜZBAŞI TOROSYAN’IN ADI YOK! («Կապիտան Թորոսյանն անուն չունի», թուրքերեն, PDF) allTurkey.am

Պրոֆեսոր Վահան Առաքելի Բայբուրդյանի աշխատությունները՝ գրքեր – Օսմանյան կայսրության պատմություն (հայերեն, PDF) allTurkey.am

Պրոֆեսոր Վահան Առաքելի Բայբուրդյանի աշխատությունները՝ գրքեր – Օսմանյան կայսրության պատմություն (հայերեն, PDF) allTurkey.am

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի «Ցեղասպանագիտական հանդեսի» հատորները: – «Ցեղասպանագիտական հանդես». հատոր առաջին (Երևան-2013) Աղբյուր՝ ՀՑԹԻ allTurkey.am

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի «Ցեղասպանագիտական հանդեսի» հատորները: – «Ցեղասպանագիտական հանդես». հատոր առաջին (Երևան-2013) Աղբյուր՝ ՀՑԹԻ allTurkey.am