Արման Կիրակոսյանի աշխատությունները գրքեր –Հայկական հարցը եվ հայերի ցեղասպանությունը (պատմաիրավական եռալեզու տեղեկանք) (հայերեն, PDF)

Արման Կիրակոսյանի աշխատությունները գրքեր –Հայկական հարցը եվ հայերի ցեղասպանությունը (պատմաիրավական եռալեզու տեղեկանք) (հայերեն, PDF)

Ռուբեն Մելքոնյանի աշխատությունները` գրքեր – Իսլամացված հայերի խնդիրների շուրջ (հայերեն, PDF)

Ռուբեն Մելքոնյանի աշխատությունները` գրքեր – Իսլամացված հայերի խնդիրների շուրջ (հայերեն, PDF)

Լուսինե Սահակյանի աշխատությունները գրքեր – Տեղանունների թուրքացումն Օսմանյան կայսրությունում և հանրապետական Թուրքիայում (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) (PDF)

Լուսինե Սահակյանի աշխատությունները գրքեր – Տեղանունների թուրքացումն Օսմանյան կայսրությունում և հանրապետական Թուրքիայում (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) (PDF)

Նիկոլայ Կիրեևի (Киреев Н. Г.) աշխատությունները գրքեր` – Киреев Н. Г. – История Турции. XX век – 2007 (ռուսերեն) հոդվածներ`   

Նիկոլայ Կիրեևի (Киреев Н. Г.) աշխատությունները գրքեր` – Киреев Н. Г. – История Турции. XX век – 2007 (ռուսերեն) հոդվածներ`