Դերսիմի գավառը գտնվում է Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդ նահանգում։

Դերսիմի գավառը գտնվում է Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդ նահանգում։