Գևորգ Պետրոսյան, թուրքագետ Հայաստանյան լսարանը որոշակի մտահոգությամբ է ընդունում վերջին տարիներին

Գևորգ Պետրոսյան, թուրքագետ Հայաստանյան լսարանը որոշակի մտահոգությամբ է ընդունում վերջին տարիներին