Միրա Անտոնյան, սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու Որբությունը, հատկապես մեծածավալ որբությունն ու որբախնամությունը