ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը2020թ. սեպտեմբերի 19-20-ին հրավիրում է առկա կամ հեռակա կարգով մասնակցելու Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի Read More

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը2020թ. սեպտեմբերի 19-20-ին հրավիրում է առկա կամ հեռակա կարգով մասնակցելու Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի Read More