ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պ. գ. դ., պրոֆ. Ռուբեն Սաֆրաստյանի գրքերը, հոդվածները, աշխատությունները: գրքեր – Մուսթաֆա Read More

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պ. գ. դ., պրոֆ. Ռուբեն Սաֆրաստյանի գրքերը, հոդվածները, աշխատությունները: գրքեր – Մուսթաֆա Read More